การค้นหาแผนที่อัตโนมัติ

ตราบใดที่ผู้เล่นยังคงมีตัวเลือกอยู่บอทจะดำเนินการเควสที่ทำซ้ำได้โดยอัตโนมัติในพื้นที่เพาะปลูกที่ผู้เล่นตั้งค่าไว้แล้ว

หากตัวละครได้รับแผนที่เควสก่อนที่จะเริ่มต้นบอท บอทจะยกเลิกภารกิจโดยอัตโนมัติและย้ายเพื่อรับภารกิจในพื้นที่เพาะปลูก

 

TOP