การแสวงหาชื่อเสียงและการอ้างสิทธิ์ในรางวัล

เปิดใช้คุณลักษณะนี้เพื่อให้ตัวละครของคุณทำการค้นหาชื่อเสียงทั้งหมดโดยอัตโนมัติในการเลือกพื้นที่และพื้นที่ก่อนหน้า

หัวหน้าฟิลด์เร่งด่วนอัตโนมัติจะนำตัวละครไปสู่หัวหน้าในฟิลด์การเพาะปลูกปัจจุบัน.เนื่องจากเวลาและสถานที่ต่ออายุสำหรับเจ้านายบางแห่งเราขอแนะนำให้ตั้งเวลาเป็น 3 นาที

เปิดใช้รางวัลการอ้างสิทธิ์อัตโนมัติอนุญาตให้ตัวละครรวบรวมจดหมายและรางวัลการท้าทายโดยอัตโนมัติ เราขอแนะนำให้ตั้งเวลาตรวจสอบเป็น 3 นาทีในขณะที่ทำการแสวงหาชื่อเสียง

TOP