F อาวุธบอติดตั้ง

1.เลือกและแพคเกจ apk ลากเข้าไปในโปรแกรมจำลองและเริ่มที่จะติดตั้ง

2.คลิกที่ไอคอน

3.สิทธิ์ของผู้ใช้ยืนยันตามคำสั่งดังต่อไปนี้

4.คลิกที่ป๊อปจากไอคอนบนด้านขวาของจำลองของคุณก็จะแสดงให้เห็นจากการตั้งค่าและเริ่มต้นปุ่ม [ใช้พร็อกซี] ใช้ฟังก์ชั่นนี้เมื่อคุณไม่มีวิธีเริ่ม Bot หรือการรับรองความถูกต้องล้มเหลวบ่อยครั้ง

[เริ่มต้นข้อยกเว้นใหม่]
เมื่อบอททำงานผิดปกติระบบจะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติ
[แก้ไข lcon]
หากคุณไม่ได้เปิดคุณสามารถย้ายไอคอนได้ทุกที่

 

TOP