การตั้งค่าพื้นฐาน

วิธีการเปิด OuchM Bot

ภารกิจภารกิจเควสคณะอัตโนมัติ

การตั้งค่าความต้านทานมอนสเตอร์อัตโนมัติ

ตั้งค่า MVP ของ Auto Hunt

การตั้งค่าทักษะการใช้งานอัตโนมัติ

ตั้งค่ารายการใช้งานอัตโนมัติ

ตั้งค่าการโจมตีมอนสเตอร์บางตัว

การตั้งค่า Rift อัตโนมัติเวลา

การตั้งค่าทาวเวอร์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดอัตโนมัติ

TOP