เก็บเงิน

หมายเหตุคุณลักษณะนี้จะทำงานเฉพาะเมื่อเกมเริ่มต้นผ่านบ๊อบ ด้วยตนเองย้ายไปยังตำแหน่งที่ได้มาและคลิกที่ได้รับตำแหน่งที่จะได้รับพิกัด
ช่วงที่ใช้ในการรวบรวมและเหมืองแร่

วีดีโอ:

TOP