การเรียนการสอน
 
109

1. โปรดตั้งค่าภาษาจำลองและภาษาของเกมเป็นภาษาอังกฤษ OuchM อาจทำงานไม่ถูกต้องหากคุณไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ

2. โปรดให้ 'ตรวจสอบความถูกต้อง / ตรวจสอบข้อผิดพลาด'

 

สำรองข้อมูลและคืนค่าการตั้งค่า

110

1. คุณอาจใช้คุณสมบัตินี้เพื่อตั้งค่าที่แตกต่างกันสำหรับอักขระที่แตกต่างกัน

TOP