ฟังก์ชันการนำเสนอ

เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติเมื่อตัดการเชื่อมต่อ

งานหลักอัตโนมัติ

งานด้านอัตโนมัติหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจหลัก

ใส่อุปกรณ์ที่ดีที่สุดในถุง

ปรับปรุงอุปกรณ์พิเศษอัตโนมัติ

สนับสนุนโดยอัตโนมัติท้าทายดันเจี้ยนทั้งหมด

ได้รับรางวัลและความสำเร็จผ่านทางอีเมล์

ท้าทายสนามกีฬาทุกวัน

การใช้อุปกรณ์อัตโนมัติเพื่อเพิ่มความนิยมของ NPC

ปฏิบัติหน้าที่ประจำวันเช่นตกปลาฟาร์มการเก็บรวบรวม

โดยอัตโนมัติซื้อทองในร้าน

ทำงานในเขตสถานที่

ปลูกในสถานที่ของคุณ

กลับไปที่ศูนย์เกษตรในเวลา

ซื้อปริมาณที่ระบุเมื่อยาไม่เพียงพอ

การกู้คืนอัตโนมัติเมื่อตัวละครตาย

TOP