การเลี้ยงอัตโนมัติ

ย้ายตัวละครไปยังที่ตั้งด้วยตนเอง

คลิกตัวเลือกการตั้งค่าบนบอท ในส่วน“ การตั้งค่าการทำฟาร์ม” ให้รับตำแหน่งปัจจุบันในเกม (การหาที่ตั้งการทำฟาร์มต้องใช้ผู้เล่นเพื่อเริ่มเกมผ่านบ็อต Ouchm หากพิกัดบนแผนที่เป็น 0 หมายถึงเกมไม่ได้เริ่มต้นโดยบอต)

เนื่องจาก mobs ในแผนที่บางอย่างจะโจมตีผู้เล่นและขัดขวางการส่งผ่านทางไกล เราขอแนะนำให้ผู้เล่นได้รับตำแหน่งที่ปลอดภัยในเวลาเดียวกันเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวน

TOP