การตั้งค่าโปรแกรมจำลอง

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

1.CUP คือ 2 คอร์หรือสูงกว่า

2.RAM คือ 4096M หรือสูงกว่า

4.สามารถกำหนดความละเอียดในแท็บเล็ต 1280 * 720 (dpi240) หรือมือถือ 720 * 1280 (dpi320)

3.ต้องเปิดใช้งานการอนุญาตรูท

4.ปิดการใช้งานเสียงเมื่อเล่นหลาย

TOP