การตั้งค่าเกม

กรุณาปิดโหมดประหยัดพลังงานดังภาพ:

หมายเหตุ: บ็อต Ouchm จะทำงานใน B&S Revolution เท่านั้น ไคลเอ็นต์ 32 บิต
ดาวน์โหลดไคลเอนต์ที่นี่: B&S Revolution32bit client 

TOP