การแจ้งเตือนสาย

เปิดเว็บไซต์: https://bit.ly/2P3PHOh , และลงชื่อเข้าใช้บัญชีบรรทัดที่ต้องการรับการแจ้งเตือนจาก ouchm BNS bot

เลือกรายการแรกในรายการและตกลงที่จะรับการแจ้งเตือนแบบหนึ่งต่อหนึ่ง

คัดลอก / วางรหัสการแจ้งเตือนลงในบ็อต

TOP